21 НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

  Българско дружество по анестезиология и интензивно лечение

 България, София 1606, бул. „Св. Г. Софийски” №3,

                                                  

21  НАЦИОНАЛЕН  КОНГРЕС  ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

03-06 ОКТОМВРИ 2019

БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

ХОТЕЛ СОЛ НЕСЕБЪР РИЗОРТ*****

НЕСЕБЪР

 


Организиран с любезната подкрепа на :

БУЛСПЕН

ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА

 

NesebarHotel 

 

ПАКЕТНИ ЦЕНИ НОЩУВКИ

 

Пакет с 1 нощувка на 4.10.2019

Двойна стая
138 лв.

Единична стая
89 лв.

Пакет с 1 нощувка на 5.10.2019

Двойна стая
188 лв.

Единична стая
119 лв.

Пакет с 2 нощувки на 3.10 и 4.10.2019

Двойна стая
276 лв.

Единична стая
178 лв.

Пакет с 2 нощувки на 4.10 и 5.10.2019

Двойна стая
321 лв.

Единична стая
203 лв.

Пакет с 3 нощувки на 3.10, 4.10 и 5.10.2019

Двойна стая
459 лв.

Единична стая
292 лв.

 

 

 

Посочените цени са в български лева за помещение и включват:

*Съответния брой нощувки в хотелски комплекс Сол Несебър Ризорт (Сол Несебър Бей и Сол Несебър Палас) по концепция „Всичко включено“.

*Парти в нощен клуб „Вива“ на 05.10.2019 от 22.00 – 02.00 ч. (разнообразен бюфет - фингър фууд, петифури, сладки, плодове, алкохолни и безалкохолни напитки българско производство).

*Безплатен паркинг за всички гости през периода на събитието.

Забележка:

* Вценатанапоследнатанощувканеевключенобяд.

* При настаняване първия ден в цената е включена само вечеря.

 

Концепция „Всичко включено в цената”, валидна за гости на комплекс Sol Nessebar Resort:

Ресторант: Богата закуска бюфет (07:30 – 10:00), обяд (12:30 – 14:30) и вечеря (18:00 – 21:00) се предлагат в основния ресторант. Безалкохолни напитки, българско вино и бира се предлагат на обяд и вечеря в ресторанта. 

Лоби бар: Кафе, чай, безалкохолни и алкохолни напитки, българско вино, наливна бира  се предлагат между 10:00 и 23:00ч. Сладки и соленки се предлагат между 15:00 и 18:00ч.

Бар басейн: Пица, сандвичи и сладкиши се предлагат от 10:00-12:30 и 15:00-17:00ч. 

Кафе, чай, безалкохолни и алкохолни напитки, българско вино, наливна бира  се предлагат между 10:00 и 18:00ч. Сладоледи се предлагат от 11:00-18:00ч. 

 

Всички напитки са българско производство, наливен вид.

 

Резервация и плащане на нощувки към фирма „ЕМЕРАЛД ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ” ООД – г-жа Яна Хитова

Тел.: +359 2/ 951 51 15; +359 2/ 951 57 57; +359 2/ 953 10 74; +359 2/ 953 10 75; yana@emeraldbg.com;                                           

София, ул.”Доспат” № 24 

Банкова сметка:   Уникредит Булбанк – клон Самуил

гр. София,  ул.”Самуил” № 1

IBANBG47 UNCR7630 10787109 80

BICUNCRBGSF

Емералд Травел България ООД 

 

 

 

 

НАУЧНИ ТЕМИ НА КОНГРЕСА:

 

1.     Анестезия
-          Венозна анестезия
-          Регионална анестезия
-          Лечение на болката
-          Анестезия в амбулаторната практика

2.     Травма
-          Черепно-мозъчна травма
-          Спинална травма
-          Травма на таза
-          Гръдна и белодробна травма
-          Коремна травма
-          Мениджмънт на масивна кръвозагуба

3.     Клинично хранене
-          Методи за оценка на нутритивния статус
-          Парентерално хранене
-          Ентерално хранене
-          Смесено хранене

4.     Интензивно лечение

5.     Ултрасонография

6.     Фармакология

7.     Физикална терапия и рехабилитационна медицина

8.     Медицинска технология

9.      Научни изследвания и иновации

Сесия за медицински сестри и акушерки

Сесия за студенти

 

 

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА РЕЗЮМЕТА – 31 август  2019 г.

 

ТАКСА УЧАСТИЕ:

 

До 31 Август 2019                                             80 лв.

След 31 Август 2019                                       100 лв.

Такса участие за медицински сестри           30 лв.

Студенти по медицина                       – без такса участие

 

ТАКСИ ЗА СПОНСОРСТВО И ФИРМЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ:

 

Генерален спонсор                                    18 000 лв.

Основен спонсор                                       15 000 лв.

Спонсор                                                       10 000 лв.

Симпозиум 60 мин.                                     6 000 лв.

Симпозиум 30 мин.                                     3 000 лв.

Презентация 20 мин.                                  2 000 лв.

Щанд 4м2                                                       2 400 лв.

Щанд 2м2                                                       1 200 лв.

 

Плащане на такса участие и такси за спонсорство и фирмено представяне към Българското Дружество по анестезиология и интензивно лечение става по банков път или на място.

 

СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

АДРЕС:  София бул. „Георги Софийски” № 3

Банка Пиреос АД

Клон/Офис Иван Вазов

БУЛСТАТ:  177109390

BG19 PIRB 80731605951562

Технически секретари: Евелина Георгиева; Десислава Иванова

Телефони за връзка : 02/ 9225789

21ST NATIONAL CONGRESS OF ANESTHESIOLOGY

Bulgarian Society of Anesthesiology and Intensive Care

Bulgaria, 1606 Sofia, 3 Sv. G. Sofiyski Blvd.

Phone: +35929225788;

Fax: +35929226053

ccbulg@abv.bgwww.anesthesiology.bg

President: Prof. Nikolay Petrov, PhD/Med, Corresponding Member of the Bulgarian Academy of Sciences 

 

                                                  

21ST NATIONAL CONGRESS OF ANESTHESIOLOGY

AND INTENSIVE CARE

WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

03-06 OCTOBER  2019

BUGARIAN BLACK SEA COAST

SOL NESSEBAR HOTEL RESORT*****

NESSEBAR

 

 


Organized with the kind assistance of:

BULGARIAN SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION (BULSPEN)

MILITARY MEDICAL ACADEMY

BULGARIAN PAIN RESEARCH AND MANAGEMENT ASSOCIATION

 

NesebarHotel

ACCOMMODATION PACKAGE PRICES

 

Package of 1 overnight stay on 4.10.2019

Double room

138 BGN

Single room

89 BGN

Package of 1 overnight stay on 5.10.2019

Double room

188 BGN

Single room

119 BGN

Package of 2 overnight stays on 3.10 and 4.10.2019

Double room

276 BGN

Единична стая

178 BGN

Package of 2 overnight stays on 4.10 and 5.10.2019

Double room

321 BGN

Единична стая

203 BGN

Package of 3 overnight stays on 3.10, 4.10 and 5.10.2019

Double room

459 BGN

Единична стая

292 BGN

 

The specified package prices are in Bulgarian levs for a standard room and include:

*      The relevant number of overnights in the Sol Nessebar Resort (Sol Nessebar Bay and Sol Nessebar Palace) is on ALL INCLUSIVE basis. 

*      A party at VIVA Night Club on 05.10.2019 from 10 PM to 2 AM (variety buffet – finger snacks, cocktail bites, pastries, fruits, Bulgarian alcoholic and soft drinks).

*      Free parking for all the guests during the event.

Note:

*      Breakfast after the last night of the stay is not included in the package price.

*      The first day accommodation price after check-in includes only dinner.

 

ALL INCLUSIVE basis valid for the guests of Sol Nessebar Resort:

Restaurant: Rick buffet breakfast (7 AM – 10 AM), lunch (12:30 PM – 2 PM) and dinner (6 PM – 9 PM) are served in the main restaurant. Non-alcoholic drinks, Bulgarian wines and beer are available for lunch and dinner in the restaurant.

Lobby Bar: Coffee, tea, soft and alcoholic drinks, Bulgarian wine and draught beer are available between 10 AM and 11 PM. Sweet and salty snacks are served between 3 PM and 6 PM.

Beach Bar: Pizza, sandwiches and pastries are offered from 10 AM to 12:30 PM and from 3 PM to 5 PM. Ice creams are available from 11 AM to 6 PM.

 

All beverages are made in Bulgaria and served in draught form.

 

 

Booking and payment for accommodation due to EMERALD TRAVEL BULGARIA LtdMrs. Yana Hitova

Phone: +359 2/ 951 51 15; +359 2/ 951 57 57; +359 2/ 953 10 74; +359 2/ 953 10 75; yana@emeraldbg.com;                                           

Sofia, 24 Dospat St. 

Bank accountUniCredit BulbankSamuil Branch

Sofia1 Samuil St.

IBAN BG47 UNCR7630 10787109 80

BIC UNCRBGSF

Emerald Travel Bulgaria OOD       

 

 

 

CONGRESS PROGRAM TRACKS AND TOPICS

 

 

1.      Anesthesia

-          Venous Anesthesia

-          Regional Anesthesia

-          Pain Management

-          Outpatient Practice Anesthesia

2.      Trauma

-          Traumatic Head and Brain Injury

-          Spinal Cord Injury

-          Pelvic Trauma

-          Thoracic and Pulmonary Trauma

-          Abdominal Trauma

-          Management of Major Hemorrhage

3.      Clinical Nutrition

-          Nutritional Status Assessment Methods

-          Parenteral Nutrition

-          Enteral Nutrition

-          Combined Nutrition

4.      Critical Care

5.      Ultrasonography

6.      Pharmacology

7.      Physical Therapy and Rehabilitation Medicine

8.      Medical Technology

9.      Research and Innovations

 

Nursing and Midwifery Session

Student Session

 

ABSTRACT SUBMISSION DEADLINE – 31 August  2019

  

ATTENDANCE FEES:

 

Until 31 August 2019                                         80 BGN

After 31 Август 2019                                       100 BGN

Participation Fee for Nurses                             30 BGN

Medical Students                                          free of charge

 

SPONSORSHIP AND BUSINESS PARTICIPATION FEES:

 

General Sponsor                                          18 000 BGN

Major Sponsor                                             15 000 BGN

Sponsor                                                         10 000 BGN

Symposium 60 min                                        6 000 BGN

Symposium 30 min                                        3 000 BGN

Presentation 20 min                                     2 000 BGN

Booth 4 m2                                                      2 400 BGN

Booth 2 m2                                                      1 200 BGN

 

 

 

Attendance, sponsorship and business participation fees are payable to the Bulgarian Society of Anesthesiology and Intensive Care by bank transfer or on-site.

 

BULGARIAN SOCIETY OF ANESTHESIOLOGY AND INTENSIVE CARE

ADDRESS: Sofia, 3 Georgi Sofiyski Blvd

Banka Piraeus AD

Ivan Vazov Branch/Office

BULSTAT:  177109390

BG19 PIRB 80731605951562

 

Technical Assistants: Evelina Georgieva, Dessislava Ivanova

Contact Phone: ++3592 922 57 89;

 

 

Европейското дружество на анестезиолозите ( ESA) организира Focus Meeting 2018 on Perioperative medicine, която ще се проведе в София 09-10 ноември 2018 година в Националния дворец на културата.

Тема на събитието 
Volume therapy, transfusion, haemostasis and thrombosis in the perioperative setting
 
Основни теми 

- Blood saving strategies

- Patient Blood Management 
- Preoperative iron therapy – evidence and indication
- Management of traumatic bleeding
- Point-of-care coagulation monitoring
- Coagulation defects and perioperative management
- Transfusion strategies
- Postpartum bleeding
- Transfusion with allogenic blood products
- Future of blood transfusion
- Pharmacy during bleeding
- Coagulation and transfusion in children
 
Регистрацията за събитието на уеб адрес : http://www.esafocusmeeting2018.org/.
 
Предварителна програма : Вижте тук
 
 
 

ДЕВЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ / IХ NATIONAL CONFERENCE FOR THE TREATMENT OF PAIN WITH INTERNATIONAL PARTICIPACION

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА

С ПОДКРЕПАТА НА:

ДРУЖЕСТВО НА АНЕСТЕЗИОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯИ

EFIC, ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ ЗА БОЛКАТА

ДЕВЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

ХИСАРЯ, 07 - 10.06.2018 г.  

 

 

BULGARIAN ASSOCIATION FOR STUDY AND TREATMENT OF PAIN
ENDORCED BY:

 BULGARIAN SOCIETY OF ANAESTHESIOLOGY
AND

EFIC, EUROPEAN FEDERATION OF PAIN 

IХ NATIONAL CONFERENCE FOR THE TREATMENT OF PAIN

WITH INTERNATIONAL PARTICIPACION

 

HISSARYA, 07.06 – 10.06.2018  

  

E-mail: bastpain@abv.bg     

 

Обновена/Updated 30-05-2018:

ПРОГРАМА/PROGRAMME

      

Прочетете още / Read more
                                                   

Училищата по болка на Европейската асоциация 2018 / PAIN SCHOOLS 2018

PAIN SCHOOLS 2018

 

16 - 19 October 2018

UK, Liverpool

2 - 7 September 2018

Austria, Klagenfurt

8-11 October 2018

Italy, Bergamo

 

Application deadline for the Pain Schools: 1st March 2018

 

Details for Pain Schools can be found via this link: https://www.europeanpainfederation.eu/efic-pain-schools/

Search

Посетители

В момента има 11  гости и няма потребители и в сайта