VІ национална конференция за лечение на болката

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА
ИЗСЛЕДВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА

България, София 1431, бул. „Св. Г. Софийски” № 1,
тел/факс 359 02 92 30 570,
e-mail: kail_medfac@abv.bg

Председател:
Проф. д-р Иван Смилов, дмн

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

От 31 май до 2 юни 2012 г. в хотел „Аугуста” гр. Хисаря ще се проведе VІ национална конференция за лечение на болката с международно участие, която се организира от Българската асоциация за изследване и лечение на болката и съдействието на Дружество на анестезиолозите
в България, по следните научни теми:

 1. Невропатична болка
 2. Ревматоидна болка
 3. Онкологична болка
 4. Следоперативна болка и седация
 5. Болка при амбулаторни операции и изгаряния
 6. Алтернативни методи за лечение на болката
 7. Етични и психологични проблеми на болката
 8. Травма и болка
 9. Физиотерапевтични методи за лечение на болката

В рамките на конференцията ще се проведат сателитни симпозиуми на тема:
„Мониториране в следоперативния период, включително и мониториране на болката” и „Нови тенденции в дихателната реанимация”.

Форми на участие:

 1. Пленарни доклади
 2. Съобщения под формата на устен доклад (до 10мин.)
 3. Постери (90/120 см)
 4. Сателитни симпозиуми

Краен срок за резюмета – 1 април 2012 г.

Срок за приемане на заявки за участие – 01 април 2012 г.

Такса участие: до 0
1 април
2012 –
80 лв., след 01 април - 100 лв.

За специализиращи лекари таксата е 60 лв.

Моля, таксата да бъде превеждана на банковата сметка на асоциацията – Банка ДСК АД, IBAN: BG37STSA93000015153055

За контакти и преговори моля да се обърнете към проф. д-р Ив. Смилов,
дмн и г-ца Светла Христова – секретар.

Search

Посетители

В момента има 7  гости и няма потребители и в сайта