Ръководство

  anestlogo    

Сдружение Анестезиология и интензивно лечение

България, София 1606,   бул. „Св. Г. Софийски” №3, тел: +35929225788; факс: +35929226053, ccbulg@abv.bg, www.anesthesiology.bg

          Председател:

            Генерал-майор член-кор. проф.   Николай Кирилов Петров, д.м.н.

 

          Заместник - председатели:

 

1. Проф. Атанас Георгиев Темелков, дмн

           2. Проф. Силви Любчов Георгиев, дм

 

          Управителен съвет в състав:

 

    1.Генерал-майор чл.-кор. проф. Николай Кирилов Петров, дмн
    2.Проф. Атанас Георгиев Темелков, дмн
    3.Проф. Чавдар Стефанов Стефанов, дмн
    4.Проф. Христо Стоянов Бозов, дм
    5.Проф. Вилиан Христов Платиканов, дмн
    6.Проф. Георги Стефанов Царянски, дм
    7.Проф. Стоян Георгиев Миланов, дм
    8.Проф. Пламен Димитров Кенаров, дмн
    9.Проф. Силви Любчов Георгиев, дмн
    10. Доц. Евелина Христова Одисеева, дм
    10.Доц. Мария Атанасова Костадинова, дм
   
11.Доц. Мая Цветанова Белитова, дм
    12.Доц. Георги Михайлов Арабаджиев
    13.Д-р Любомир Стефанов Бакаливанов, дм
    14.Д-р Антон Василев Григоров

 

 Контролен съвет на сдружението в състав:

 

Председател:   Д-р Мирослав Ненков Ненков

Членове:     1. Д-р Сибила Веселинова Маринова
                        2. Д-р Пламен Ценов Блажев

 

Search

Посетители

В момента има 30  гости и няма потребители и в сайта