17 тия национален конгрес по анестезиология и интензивно лечение

От 27.10 до 30.10 в град Пловдив се проведе 17 тия национален конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие. Дружеството на анестезиолозите благодари на всички участници в конгреса и на всички лектори, допринесли за осъществяването на форум на такова високо ниво. Пожелаваме на всички Ви здраве, успех и спорна работа. С нетърпение очакваме следващата ни среща през 2013 г.
През следващите месеци на сайта, в секция "Статии и презентации" ще бъдат качени някои от най-добрите презентации, от чиито автори сме получили разрешение.
 

ПРОТОКОЛ от ІV-то заседание на борда на Дружествто на анестезиолозите в България

 

Дружество на анестезиолозите в България

България, София 1606, бул. „Св. Г. Софийски” № 3, тел: 92 25788; 92 25789; факс: 92 26053

Society of Anaesthesiologists in Bulgaria

Bulgaria, Sofia 1606, 3, “Sv. G. Sofiiski” bld., tel: 92 25788; fax 92 26053

President: doc. Nikolay Petrov, MD

 

ПРОТОКОЛ

от

ІV-то заседание на борда на Дружествто на анестезиолозите в България

 

Днес 05.01.2011 г. се проведе редовно заседание на Борда на Дружеството на анестезиолозите в България на което присъстваха:

Председател :

доц. Николай Петров

Н-к КАРИЛ при ВМА и зам. н-к ВМА МБАЛ по диагностично-лечебната дейност

Зам. председатели:

проф. Д. Карадимов - отсъства

Н-к КАРИЛ болница „Царица Йоанна" /ИСУЛ/

доц. С. Георгиев – присъства

Н-к КАИЛ МУ г. София

Секретар:

доц. С. Миланов - присъства

Н-к Централна реанимация МБАЛСМ "Пирогов"

Касиер:

д-р П. Турлаков - присъства

КАИЛ СБАЛАГ „Майчин дом”

Членове:

проф. И. Смилов - присъства

Н-к КАИЛ СБАЛАГ „Майчин дом”

доц. А. Темелков - присъства

Н-к КАИЛ „Александровска болница”

проф. Р. Радев - присъства

Н-к КАИЛ МУ г. Плевен

доц. Г. Царянски – присъства

Н-к КАРИЛ в болница "Света Екатерина"

 

 

доц. П. Кенаров – отсъства

доцент в КАРИЛ болница "Царица Йоанна" /ИСУЛ/

доц. В. Платиканов – отсъства

Н-к Катедра МУ Варна

доц. Г. Матев – присъства

Н-к ОАРИЛ Окръжна болницаг. Бургас

Доц. Ч. Стефанов – присъства

Н-к Катедра МУ г. Пловдив

Проф. М. Миланов – присъства

МБАЛСМ „Пирогов”

Д-р П. Загорчев – присъства

Н-к ОАРИЛ МБАЛ г. Шумен

Заседанието протече при следния дневен ред:

  1. Регистрация на Дружеството на анестезиолозите в България като юридическо лице с нестопанска цел;
  2. Медицински стандарт по „Анестезиология и интензивно лечение”;
  3. Интензивно лечение – бази, оборудване, персонал, критерии за лечение, средства;
  4. Престоящия ХVІІ-ти конгрес по Анестезиология и интензивно лечение през 2011 г.;
  5. Списание „Анестезиология и интензивно лечение” – вид, обем, съдържание, реклами, издател;
  6. Сайт на Дружеството на анестезиолозите в България;
  7. Състави на изпитните комисии по специалността „Анестезиология и интензивно лечение”.

По всяка от точките на дневния ред бе отделено достатъчно време и бяха обсъдени изчерпателно. Всеки един от членовете сподели своето мнение в резултат на което борда на Дружеството на анестезиолозите в България излезе със следните решения:

По т. 1 Регистрация на Дружеството на анестезиолозите в България като юридическо лице с нестопанска цел, се реши:

А. Да се пристъпи към регистрация на Дружеството на анестезиолозите в България, като юридическо лице с нестопанска цел;

Б. Дружеството на анестезиолозите в България независимо от самостоятелната си регистрация остава и поддържа активното си членство в „Съюза на българските медицински дружества”;

В. Процедурата по регистриране ще бъде осъществена от кантората на адвокат Десислава Матева;

 

По т. 2 Медицински стандарт по „Анестезиология и интензивно лечение:

Членовете на борда на Дружеството на анестезиолозите в България единодушно и категорично застават зад Медицински стандарт „Анестезиология и интензивно лечение” обнародван в държавен вестник с наредба № 10 от 04.03.2010 г. Предложените и реализирани от МЗ поправки в Медицински стандарт „Анестезиология и интензивно лечение” публикуван в бр. 92 от 19.11.2010 г. на държавен вестник, не се подкрепят от членовете на Дружеството на анестезиолозите в България. Във връзка с това, на базата на становищата на ръководителите на големите реанимации в страната, председателят на Дружеството на анестезиолозите в България и националният консултант по анестезиология и интензивно лечение да изработят официално становище и предложение по Медицински стандарт „Анестезиология и интензивно лечение”, които да бъдат входирани в МЗ и представени на Министъра на здравеопазването;

 

По т. 3 Интензивно лечение – бази, оборудване, персонал, критерии за лечение, средства :

След продължителна дискусия борда на Дружеството на анестезиолозите в България стигна до заключение, че е необходимо да се изготви цялостен проект по отношение показанията, противопоказанията, критериите за оценка, обема и контрола на качеството, оборудването и квалификацията на персонала с цел подобряване организацията на интензивното лечение в страната.

Този проект да бъде входиран в МЗ и представен на Министъра на здравеопазването от председателя на Дружеството на анестезиолозите в България и националния консултант по анестезиология и интензивно лечение;

 

По т. 4 Престоящия ХVІІ-ти конгрес по Анестезиология и интензивно лечение през 2011 г.:

Реши се ХVІІ-ти Национален конгрес по” Анестезиология и интензивно лечение „ да бъде организиран и проведен от 27 – 30.10.2011 г. в г. Пловдив, „Новотел Пловдив”;

 

По т. 5 Списание „Анестезиология и интензивно лечение” – вид, обем, съдържание, реклами, издател:

Реши се да се издават 4 /четири/ книжки годишно – по 1 /една/ на тримесечие, а при необходимост и повече. Уточнен бе издателството на списание „Анестезиология и интензивно лечение”;

 

По т. 6 Сайт на Дружеството на анестезиолозите в България:

Одобрен бе новия сайт на Дружеството на анестезиолозите в България;

 

По т. 7 Състави на изпитните комисии по специалността „Анестезиология и интензивно лечение”:

Взе се решение да се изготви предложение от ръководителите на Катедри, председателя на Дружеството на анестезиолозите в България и националния консултант по анестезиология и интензивно лечение, до Министерство на здравеопазването, за състава изпитните комисии по специалността „Анестезиология и интензивно лечение”.

 

 

Доц. Николай Петров, д.м.

Председател на Дружеството на Анестезиолозите в България

Адрес: ул. „Георги Софийски” № 3,

София 1606, България

Тел.: +359 2 9225 788, 789

Факс: +359 2 922 60 53

GSM: +359 887 217 910

Email: ccbulg@abv.bg

www.anesthesiology.bg

 

President: Col. Prof. Nikolay Petrov, M.D., Ph.D.

Society of Anesthesiologists in Bulgaria

Bulgaria, Sofia 1606,3, “Sv. G. Sofiiski” bld.

tel: +359 2 9225 788, 789;

fax: +359 2 9226 053

GSM +359 887 217910

Email: ccbulg@abv.bg

www.anesthesiology.bg

Свалете от тук

Search

Посетители

В момента има 3  гости и няма потребители и в сайта

Абонамент за списание "Анестезиология и интензивно лечение" ТУК